Katherine&Lea.jpg

Katherine and Lea had no earthly reason to meet.

Lea (in the lumberjack shirt, above) is from Bratislava, the capital city of Slovakia in Central Europe (they know it’s really not a thing but hold onto believing it is anyway). Growing up in a charismatic evangelical church, she was quite confused about what knowing God was all about and angry at herself for seemingly being unable to figure it out. She came to London for Erasmus, looking for a reason to prove to herself that this whole Christian thing was not really for her and ready to embrace a new London life. Ultimately, she’d bring her London times back to the hipster elite of Bratislava (essentially 100 people on Twitter, united by ‘coffee and the internet’) where she would open a stationery shop so cool it would hurt across all the hipsters of Europe, whilst sidelining with a career as a YouTuber, spreading her version of peace and love and general awesomeness.

Katherine is American and British and had lived around the provinces of England before finally ending up in London after exile to a small Northern town with a cathedral where she did her master’s degree. Opposed to Christianity and fundamentally post-everything, post-gender, post-feminist, post-universal truth and post-POST-modern, just for good measure, Katherine held the intellectual snob’s disdain for anything that others felt was cool or fashionable. She liked to consider herself as above. Certainly she’d never let the Christians or the hipsters get to her. Certainly she would use her intellect for an awesome career and to tell the world where it was going wrong, by whatever media or forums life would present. But certainly not by YouTube. Please.

 

But God got in the way. In an unlikely sequence of events, both arrived at different times at St Helen’s Bishopsgate church very lost, and there were found.

The gospel began to turn their lives were turned around, and they met each other a little while later at St Helen’s – Lea as a ministry trainee, Katherine as a growing Christian beginning to read the Bible.

By God’s grace to humble their individual pride and their apparent differences, they found had a lot in common, including a handful of degrees in English literature of no practical use to humanity and a profound love for brutalist buildings all sensible people want to tear down.

 

They started talking about what it was to live as strangers and exiles, journeying home. And then they kept talking. A lot.

The blog is some of their thoughts on this they’d like to share.

They remember that their best conversation is yet to come.

- - - - - - - - - -

We want to thank our good friend Zuza Kvetková for providing all of the illustrations. And to many of our friends thanks for other help, conversation and support.

Zuze Kvetkovej, našej dobrej kamarátke sa chceme poďakovať za všetky ilustrácie. Mnohým ďalším kamarátom ďakujeme za rôznu ďalšiu pomoc, rozhovory a podporu.

- - - - - - - - - -

Katherine a Lea naozaj nemali žiadny dôvod stretnúť sa.

Lea (v károvanej košeli na fotke vyššie) je z Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, krajiny v strednej Európe (stredoeurópania by mali pochopiť, že Európa sa delí na západnú a východnú, ale silou mocou to pochopiť nechcú). Lea vyrástla v letničnej protestantskej cirkvi a čím bola staršia, tým bola viac a viac zmätená z toho, o čom to poznanie Boha má vlastne byť a hnevala sa sama na seba, že na to nevie prísť. Do Londýna prišla prvýkrát na Erazmus a jeden z cieľov tohto prvého nezávislého obdobia bolo ukázať samej sebe, že táto celá kresťanská záležitosť nie je tak úplne pre ňu a je čas na to, aby v sebe zobudila svoju vnútornú Londýnčanku. Potom príde čas na to, aby svoje londýnske obdobie priniesla späť medzi hipsterskú elitu Bratislavy (cca 100 ľudí na Twitteri, ktorých spájala láska ku káve a internetu), kde si otvorí papiernictvo tak strašne cool, až to bude bolieť. Popri tom bude samozrejme stíhať vedľajšiu kariéru menšej youtuberky, a bude šíriť svoju osobnú verziu pokoja, lásky a všeobecnej dokonalosti.

Katherine je Američanka a Britka, ktorá žila v rôznych provinciách Anglicka predtým ako napokon skončila v Londýne po exile, ktorého dôvodom bolo magisterské štúdium v malom meste na severe, kde nie je nič len jedna katedrála. Katherine najviac definovalo všetko, s čím nesúhlasila, počnúc kresťanstvom, pochybujúc o všetkom, čo sa len dá - ako post-postmoderný človek najmä o existencii absolútnej pravdy, končiac intelektuálne snobskou nenávisťou k hocičomu, čo by bolo práve cool. Rada sa považovala za niekoho, kto je nad vecou. Určite by nikdy nedovolila, aby ju kresťania alebo hipsteri dostali. Určite svoj intelekt raz využije na vybudovanie úžasnej kariéry, ktorej cieľom bude priniesť osvietenie tomuto svetu vo všetkých otázkach, v ktorých sa mýlil, a túto správu bude šíriť akýmikoľvek médiami a formami, akými sa len bude dať. Len nie videami na youtube. Prosím vás.

 

Ale Boh mal iný plán. Nepravdepodobná séria udalostí spôsobila, že obe v inom čase prišli do zboru St.Helen’s Bishopsgate. Obe boli zmätené a stratené a Pán Boh si ich tam našiel.

Evanjelium začalo seriózne premieňať ich životy, ktoré sa konečne pretli o kúsok neskôr v St. Helen’s, kde bola Lea na biblickej škole a Katherine ako novoobrátený kresťan začala prvýkrát v živote čítať Bibliu.

Božou milosťou bola pokorená pýcha každej z nich a napriek zjavným rozdielom, zistili, že majú toho vlastne veľmi veľa spoločného, napríklad niekoľko titulov z anglickej literatúry, ktoré tomuto svetu nijako nepomôžu a takisto hlbokú lásku k brutalistickej architektúre, ktorej sa chcú všetci rozumní ľudia zbaviť.

 

Začali sa spolu rozprávať o tom, aké to je žiť ako cudzinci v exile, na ceste domov. A rozprávali sa ďalej. A ešte ďalej.

Tento blog obsahuje ich myšlienky na túto tému, o ktoré by sa s vami chceli podeliť.

Vedia, že najlepšie rozhovory ešte len prídu.